Klub chovatelů bišonků-KCHB-Zásady registrace chovatelských stanic - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah

Zásady registrace chovatelských stanic


Směrnice ČMKU


1. Chovatelská stanice (dále jen CHS) není vázaná na určité plemeno psů.

2. Žádost o registraci názvu CHS se podává na předepsaném formuláři, který na požádání zašle ČMKU, nebo si ho stahněte ZDE


3. O mezinárodní chránění názvu CHS se žádá na rejstříku CHS ČMKU. Název musí být schválen Mezinárodním rejstříkem CHS FCI v Belgii - zajistí ČMKU.

4. Majitelem CHS může být pouze jedna, právně způsobilá osoba (tedy ne: manželé, rodiče s dětmi apod., děti do 18 let) trvale bydlící v ČR. Cizinec může žádat o chráněný název CHS pouze tehdy, má-li dlouhodobý pobyt v ČR.

5. Název CHS smí mít maximálně 40 znaků včetně mezer.

6. Název je vhodné vybírat s ohledem na možnou budoucí změnu chovaného plemene.

7. Název nesmí být hanlivý, ze sprostých slov a mluvnicky nesprávný. Název se připouští český nebo cizojazyčný.

8. Název nesmí být pouhá číslice nebo písmeno. Nesmí obsahovat přímo název plemene (ne např. Brněnská kolie).

9. Názvy musí být odlišné od již schválených a to i v různých mluvnických pádech. Za shodné názvy se považuje: Hora - z Hory - na Hoře, ale lze použít: z Velké hory, na Bílé hoře.

10. Schválený název CHS již není možno měnit.

11. Převod CHS je možný při písemném doložení souhlasu s převodem obou zúčastněných stran (včetně podpisů, adres a rodných čísel). Osobě, jež smluvně převedla svoji CHS na jinou osobu již nikdy nemůže být přiznán jiný název CHS.

12. CHS je možno zdědit. To se dokládá rejstříku CHS ČMKU notářským zápisem - protokolem o projednání dědictví.

13. K zániku chráněného názvu CHS může dojít úmrtím majitele nebo písemným zrušením ze strany majitele. Po písemném zrušení registrace CHS nemůže dotyčná osoba již nikdy požádat o chráněný název CHS - nebude jí vyhověno.

14. Archivace žádostí o chráněný název CHS se provádí po dobu 5 let.


Čitelně vyplněný formulář s navrhovanými názvy zašlete na adresu ČMKU. Přijetí elektronického dokumentu dosud není možné.

Přiznání mezinárodně chráněného názvu se vyřizuje nejprve na ČMKU - porovnání s rejstříkem spravovaným ČMKU a potom na FCI. Počítejte s dobou vyřízení minimálně 3 měsíce.

Poplatek činí 1500,- Kč + poštovné (cena vč. DPH 1785,- Kč + 83,- Kč poštovné). Osobní převzetí je možné po předchozí telefonické dohodě v úřední dny.

Návrat na obsah