ÚPRAVA POVINNÝCH KONTROL VRHŮ BPB - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah
Oznámení o úpravě povinných kontrol vrhů u plemene Ruská barevná bolonka

Výbor klubu jednohlasně rozhodl o úpravě povinných kontrol vrhů u plemene Ruská barevná bolonka. Zrušená je kontrola vrhu pro chovatele, kteří odchovali dva a více vrhů Ruská barevné bolonky – dříve Barevný boloňský psík. Povinná kontrola vrhu se vztahuje na chovatele s prvním vrhem Ruské barevné bolonky. Rozhodnutí nabývá platnosti od 1. ledna 2016. Na základě e-mailu, který zaslala hlavní poradkyně chovu  paní  Štěpničková místopředsedovi panu Čermákovi k jednání a odsouhlasení na výborové schůzi vyplývá  - navrhuji dva pomocné poradce chovu.

Pro chovatele na Moravě – paní  Iveta Nosová, Za Mlýnem 692,  664 10  Pozořice u Brna, tel.: 605 776 221.
Pro chovatele v Čechách – paní Ladislava Hörzenbergerová, Václava Kovaříka 383, 190 11  Praha 9 – Běchovice, tel.: 737 731 854.

Návrh byl jednohlasně přijat s tím, že kontrola vrhu u pomocného poradce bude provedena se souhlasem hlavního poradce klubu. Rozhodnutí nabývá platnosti dnem 12. října 2015.

Návrat na obsah