Klub chovatelů bišonků-KCHB-Řád pro udělování tutulu ČESKÝ ŠAMPION - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah

Řád pro udělování titulu
ČESKÝ ŠAMPION1. CAC - čekatelství šampionátu krásy ČR se uděluje psům a fenám  jednotlivě v mezitřídě, tř. otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů)  na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových  pořádaných v ČR.
2. CAC se může zadat psovi a feně oceněným známkou výborný 1.
3. CAC se může zadat také psovi nebo feně, kteří titul Český šampión  mají.
4. Navrhnout psa nebo fenu na CAC může pouze rozhodčí delegovaný na  výstavu.
5. CAC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných  exteriérových kvalitách psa nebo feny.

Udělení titulu Šampión ČR je podmíněno:

1)
 a) u plemen, která mají získání titulu Interšampión podmíněno zkouškou z výkonu:
Úspěšným absolvováním takové zkoušky z výkonu, která opravňuje pro  zařazení do třídy pracovní a dvojím získáním čekatelství CAC, z toho  nejméně 1x na mezinárodní výstavě psů. Druhé čekatelství může být  získáno na některé z těchto výstav - národní, speciální, nebo klubové  výstavě. Absolvování zkoušky musí být doloženo certifikátem  předepsaným pro třídu pracovní. Chovatelské kluby jsou oprávněny zpřísnit počty požadovaných čekatelství pro přiznání titulu Šampión ČR. Žádost musí být podána písemně a musí být schválena P ČMKU.
  
    b) u ostatních FCI uznaných plemen:
čtverým získáním čekatelství CAC - z toho 2x na mezinárodní výstavě a  ostatní na národní, speciální nebo klubové výstavě.

 
 c) u FCI zatím neuznaných plemen :
čtverým získáním čekatelství CAC -    
     
2) předepsaný počet čekatelství je třeba získat minimálně ve dvou  výstavních sezónách (výstavní sezóna = kalendářní rok) a minimálně od  dvou rozhodčích,
3) získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o  získání CAC ČR,
4) po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa /feny osvědčení o  získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii  průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení  titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.
Jedincům ohodnoceným na stejné výstavě známkou " výborný 2 ", může rozhodčí udělit Res. CAC. Rezervní CAC se uděluje zvlášť psovi nebo feně v mezitřídě, otevřené, pracovní a šampiónů (vítězů) a to jen při mimořádných kvalitách jedince, kterému by rozhodčí udělil CAC, kdyby na výstavě nebyl přítomen jedinec oceněný známkou " výborná 1".
Pokud získá na výstavě CAC ČR jedinec, který už má potvrzený titul Český šampion, přizná se CAC jedinci ve stejné třídě, který obdržel Res.CAC. Potvrzení tohoto titulu si ověří majitel jedince s Res. CAC na sekretariátu ČMKU.

Schváleno P ČMKU 22.11.2001.
Řád nabývá platnosti od 1.1.2002.
ŘÁD UKONČIL PLATNOST K 1.1.2011.
ŘÁD ZNOVU NABYL PLATNOSTI OD 1.4.2011.


                 
Použití Res.CAC pro přiznání titulu Český šampión - výklad.

Ocenění Res. CAC doložené výstavním posudkem a vystavenou kartičkou lze použít jako ocenění CAC v tom případě, že pes/fena, který na výstavě získal titul CAC, měl v době udělení titulu res. CAC ČMKU přiznán titul Český šampión. Praktický postup je takový, že majitel psa/feny, který uplatňuje nárok na titul Český šampión a dokládá jej oceněním Res. CAC, je povinen sekretariátu ČMKU sdělit, který jedinec získal před ním titul CAC (jméno a chovatelská stanice, č. zápisu, katalogové číslo) a doložit kopii posudku vítězného psa.  

Návrat na obsah