Klub chovatelů bišonků-KCHB-Řád pro udělování tutulu ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah

Řád pro udělování titulu ČESKÝ JUNIOR ŠAMPION


1. CAJC čekatelství Českého junior šampiona se uděluje psům a fenám jednotlivě v třídě mladých na výstavách mezinárodních, národních, speciálních a klubových.

2. CAJC může být zadán pouze psovi a feně oceněným známkou výborný 1

3. CAJC se může zadat také psovi nebo feně, kterým byl již titul Český junior šampion přiznán.

4. Zadat psovi nebo feně CAJC může pouze rozhodčí delegovaný na výstavu.

5. CAJC není nárokový titul a uděluje se jen při mimořádných exteriérových kvalitách psa nebo feny.


Udělení titulu Český junior šampion je podmíněno:

a) Trojím získáním čekatelství ve věku 9-24 měsíců.
b) Nejméně dvě čekatelství na titul musí být získána ve třídě mladých- CAJC a jedno čekatelství (CAC) může být získáno ve třídě otevřené, pracovní , mezitřídě nebo třídě vítězů-.Toto čekatelství CAC nelze použít pro přiznání titulu Český šampion.
c) Čekatelství musí být získána nejméně od dvou rozhodčích.
d) Titul Český junior šampion uděluje ČMKU na základě právoplatných dokladů předložených majitelem psa/feny. tj. potvrzení z výstav (karty), kde byla čekatelství udělena, průkazu původu psa (u zahraničních majitelů fotokopii průkazu původu psa) a žádosti majitele psa.
e) Titul "Český junior šampion" neopravňuje k zařazení psa do třídy vítězů nebo šampionů.


Schváleno předsednictvem ČMKU 22.11.2001 Řád nabývá platnosti od 1.1.2002

Návrat na obsah