Klub chovatelů bišonků-KCHB-Řád pro udělování tutulu ČESKÝ GRAND ŠAMPION - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah

Řád pro udělování titulu ČESKÝ GRANDŠAMPION1) Pes/fena musí být držitelem titulu Český šampion krásy.

2) Po potvrzení titulu Český šampión krásy musí pes/fena 3x získat ve třídě šampionů/vítězů čekatelství CAC na mezinárodních, národních, klubových nebo speciálních výstavách pořádaných kynologickými organizacemi v ČR pod záštitou ČMKU.

3) Čekatelství CAC musí být zadáno minimálně dvěma různými rozhodčími.

4) Získání čekatelství potvrdí pořadatel výstavy formou osvědčení o získání CAC ČR

5) Jedno čekatelství CAC musí být získáno na mezinárodní výstavě psů. Ostatní čekatelství mohou být získána na výstavách národních, speciálních nebo klubových.

6) Po získání potřebného počtu CAC zašle majitel psa/feny osvědčení o získání CAC a průkaz původu psa (zahraniční žadatelé fotokopii průkazu původu psa) sekretariátu ČMKU, který vydá diplom o udělení titulu a vede také potřebnou evidenci o udělených titulech.


Řád je platný od 1.1.2008
Poznámka: čekatelství potřebná pro udělení se započítávají od 1.1.2008

Návrat na obsah