Klub chovatelů bišonků-KCHB-Přehled klubových poplatků a ceník sekretariátu ČMKU - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah

Přehled klubových poplatků KCHB


PLACENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU KCHB - ROK 2015


Roční členský příspěvek pro rok 2015 činí byl zvýšen na 500,- Kč
, a je splatný do konce měsíce dubna 2015.


Platbu můžete provést následovně:


Všechny platby KRYCÍ LISTY, KONTROLY VRHU U RUSKÉ BAREVNÉ BOLONKY, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, SPONZORSKÉ DARY atd. se budou posílat složenkou „C“ na adresu ekonomky klubu:

Lenka Staňková
Petržílova 3295/3
143 00, Praha 4

Ve zprávě pro příjemce musí být uvedeno:
Klub chovatelů bišonků - účel platby (například krycí list nebo kontrola vrhu, za který vrh například VRH - K, členský příspěvek na rok 201... atp.)
Bohužel, jinak to do schválení stanov ministerstvem není možné. Nicméně dobrá zpráva je, že platby na adresu je možné realizovat též internetovým bankovnictvým.

Důvodem k tomuto kroku je skutečnost, že založit nový účet na Klub chovatelů bišonků jakožto na právnickou osobu lze až poté, co dojde ke schválení stanov ministerstvem.


UPOZORNĚNÍ - pokud nezaplatíte členský příspěvek, vystavujete se nebezpečí že Vám bude pozastaveno vydání krycích listů nebo přihlášky vrhu apod. do doby, než členství zaplatíte nebo Vám budou zvýšeny poplatky za klubové služby alespoň na dvojnásobek.

PŘEHLED DALŠÍCH KLUBOVÝCH POPLATKŮ


Bude upřesněno později ...
Děkujeme za pochopení

CENÍK SLUŽEB SEKRETARIÁTU ČMKU


Ceník služeb sekretariátu ČMKU naleznete na webových stránkách ČMKU a to konkrétně na: http://www.cmku.cz/index2.php?stranka=cenikMKU


Návrat na obsah