Klubové poplatky - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah
PŘEHLED DALŠÍCH KLUBOVÝCH POPLATKŮ

Číslo účtu KCHB: 274206372/0300 (ČSOB)

Klub chovatelů bišonků, z.s. přijímá pouze bezhotovostní platby převodem na účet klubu nebo složenkou typu A. Jiné platby nebudou akceptovány a budou vraceny zpět. Pro efektivní párování a identifikaci plateb, přikládáme níže uvedený seznam variabilních symbolů (VS), které používejte při veškerých platbách převodem (ať již elektronickým bankovnictvím, nebo složenkou typu A).

Do poznámky platby, prosím, uvádějte vždy jména toho, za koho je platba uhrazena.
KLUBOVÉ POPLATKY - ROK 2024
Druh poplatku
VS
Členský příspěvek (uvádějte do poznámky za koho je platba hrazena)
500,- Kč
010
Administrativní poplatek
- pouze pro členy požadující „papírovou komunikaci“
200,- Kč
010
Vystavení krycího listu (uvádějte do poznámky za koho je platba hrazena)
500,- Kč
030
Bonitace
- veřejná (na výstavách) nebo individuální (v soukromí)
600,- Kč
060
Výstavní poplatek
700,- Kč
020
Kontrola vrhu – barevná bolonka – u chovatele
+ cestovné (dle platné vyhlášky)
400,- Kč
050
Kontrola vrhu – barevná bolonka – u HPCH
500,- Kč
050
Prodloužení chovnosti – feny nad 8 let
200,- Kč
040
Kontrola vrhu (feny nad 8let) – u chovatele
+ cestovné (dle platné vyhlášky)
200,- Kč
050
Kontrola vrhu (feny nad 8let) – u HPCH
300,- Kč
050
Poradenská služba u HPCH v soukromí za hodinu
300,- Kč
070
Inzerce v papírovém zpravodaji za stránku (pro člena KCHB)
1.000,- Kč

Inzerce v papírovém zpravodaji za ½ stránky (pro člena KCHB)
500,- Kč

Pozn.: KCHB zajišťuje servis i pro nečleny klubu – poplatky jsou v tomto případě navýšeny o 200 % oproti platnému ceníku.


SEZNAM VARIABILNÍCH SYMBOLŮ:
Seznam variabilních symbolů
Členský příspěvek
010
Výstavní poplatek
020
Vystavení krycího listu
030
Prodloužení chovnosti feny
040
Kontrola vrhu
050
Bonitace
060
Poradenská služba u HPCH v soukromí za hodinu
070
Návrat na obsah