Klub chovatelů bišonků-KCHB-... když chci svojí fenu NAKRÝT psem neevidovaným KCHB - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah

Jak postupovat když… chci svojí fenu NAKRÝT
psem neevidovaným KCHB

Podmínkou je, aby fena byla chovná a zaregistrovaná plemennou knihou v evidenci chovných jedinců. Nejlépe několik týdnů před háráním feny požádejte HPCH paní Hörzenbergerovou o vystavení Krycího listu (KL). Krycí list má platnost 1 rok od data vystavení.

K žádosti doložte fotokopii průkazu původu a dokladu o chovnosti psa, kterého jste si vybrali jako partnera pro svou fenu.


Výběr krycího psa dle Vašeho výběru není omezen, pokud jsou dodrženy tyto zásady:

  • pes je již chovný,

  • pes nevykazuje stejné nedostatky nebo vady jako fena

  • dohodli jste sed s majitelem psa na podmínkách krytí.Před samotným krytím vyplňte s majitelem psa všechny předepsané kolonky krycího listu č.1 i č.2. Do 7 dnů po krytí zašlete paní Hörzenbergerové KL č.2 (žlutý) a KL č.1 (modrý si do porodu feny ponechte u sebe).

Poplatek - za vystavení KL a zaslání dalších tiskopisů je 500,- Kč a je splatný před krytím.Proto částku zašlete současně se žádostí o vystavení KL. Pokud poplatek nebude zaplacen, vystavujete se nebezpečí pozastavení vydání PP štěňat.


Návrat na obsah