Klub chovatelů bišonků-KCHB-... když chci mít svou fenu/psa CHOVNÉHO - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah

Jak postupovat když… chci mít svou fenu/psa CHOVNÉHO

Podmínkou pro chovnost je absolvování výstavy, vyšetření luxace patelly a očí,  bonitace.

Druh výstavy:
minimálně se zadáním titulu CAJC nebo CAC - tedy ve třídě mladých, mezitřídě nebo otevřené (speciální, klubová, národní nebo mezinárodní výstava).


Pro chovnost se uznává výsledek výstavního hodnocení:

  • pes - pouze výborný (bišonek + boloňský psík)

  • fena - výborná nebo velmi dobrá (bišonek + boloňský psík)

  • Ruská barevná bolonka - pes: minimálně velmi dobrá,

                                           - fena: minimálně dobrá

Bonitovat psa nebo fenu lze od stáří 13-ti měsíců, chovnost platí od 15-ti měsíců (= první krytí).

Veřejné bonitace se:

a) uskutečňují vždy při klubových nebo speciálních výstavách - pořádaných KCHB
b) na kterékoliv výstavě, kde budou níže uvedené rozhodčí posuzovat
c) lze uskutečnit individuální bonitaci a to v bytě rozhodčí.

U varianty B) nebo C) se musíte telefonicky nebo písemně dohodnout na termínu bonitace s paní Volšickou (pouze boloňský psík, ruská barevná bolonka) - kontakty ZDEBonitace konaná za přítomnosti HPCH paní
Hörzenbergerové:
K bonitaci si přineste originál PP a 1 fotokopii
, kterou předáte k založení do evidence klubu a předložíte k nahlédnutí výstavní ocenění, doklad o vyšetření patelly a očí.

Doklad o zaplacení bonitace na účet KCHB.

Výsledek bonitace se zapíše:

a) do bonitačního listu - originál obdržíte
b) do originálu PP - tento zápis je opatřen kulatým razítkem klubu


Vaší povinností je zaslat na Plemennou knihu ČMKU
originál PP, originál Bonitačního listu a fotokopii výstavních ocenění se žádostí o zápis do evidence chovných jedinců.

Bonitace konaná za přítomností paní Volšické:

K bonitaci si přineste originál PP a předložte k nahlédnutí výstavní ocenění, doklad o vyšetření patelly a očí.

Platba za bonitaci se provádí na místě bonitace.


Vaší povinností je do 14 dní po absolvování bonitace zaslat HPCH
paní Hörzenbergerové:
originál průkazu původu + 1x jeho fotokopii, originál Bonitačního listu + 1x jeho fotokopii, 1x fotokopii výstavních ocenění, doklad o vyšetření patelly a očí.
Doklady budou opatřeny kulatým klubovým razítkem a podpisem HPCH, následně budou postoupeny Plemenné knize ČMKU.


Před odesláním originálů si pro svou potřebu zhotovte fotokopie.


Plemenná kniha ČMKU provede zápis do evidence chovných jedinců, originál PP a BL Vám vrátí a zašle Vám Knihu krytí (pro psa) a Knihu odchovů (pro fenu). Tyto "knihy" musíte řádně vést a pravidelně doplňovat.

Chovnost psa je neomezená, chovnost feny je povolena pouze do věku 8 let
, to znamená, že může být naposledy kryta v den svých osmých narozenin. Chovatelské kolegium KCHB může chovnost feny prodloužit a to na základě posouzení zdravotního stavu feny (potvrzení o zdravotním stavu vydá Váš veterinární lékař.)
O tuto výjimku je třeba žádat včas; dodatečné povolení je nepřípustné.

Návrat na obsah