Klub chovatelů bišonků-KCHB-Etický kodex KCHB - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah


ETICKÝ KODEX
Klubu chovatelů bišonků, z.s. (dále jen „klub“)


Tato pravidla jsou určena chovatelům, majitelům i příznivcům bišonků a slouží k naplnění cílů klubu.


1. Každý člen klubu by měl co nejlépe naplňovat cíle a poslání klubu uvedené ve stanovách klubu.


2. Chov je veden v souladu s řády, předpisy a směrnicemi FCI, ČMKU a klubu.


3. Majitelé psa nebo feny nesmí vědomě produkovat štěňata bez průkazu původu.


4. Majitelé vědomě nevyužijí pro chov psa či fenu, u níž jsou obeznámeni nebo viditelně nesoucí exteriérové, genetické nebo povahové vady, což by mohlo mít za následek negativní vliv na potomstvo nebo na plemeno jako celek.


5. Chovatelé a majitelé se budou řádně starat o domov, krmivo a vodu všech psů ve svém vlastnictví a budou zajišťovat řádnou veterinární péči. Budou dodržovat všechny aspekty dobrých životních podmínek zvířat dle zákona.


6. Členové klubu při propagaci svých psů uvádějí vždy pravdivé údaje, neznevažují a nepomlouvají jiné členy klubu nebo jejich psy.


7. Je nepřípustné prodávat nebo darovat psa do komerčních prodejen, překupníkům nebo laboratořím. Prodávající by měl odmítnout prodej neetickým chovatelům a osobám, jejichž záměry nejsou známé nebo jsou předem podezřelé.


8. Členové klubu se zavazují, že pokud se nebudou schopni se z vážných důvodů o psa či fenu řádně postarat, pokusí se jí sami nebo za pomoci klubu najít nový domov.


9. Pokud chovatel zjistí, že některé z jím odchovaných zvířat strádá nebo se dostalo do svízelné situace, vynaloží maximální úsilí tomuto jedinci pomoci a zajistit mu hodnotný domov.


10. Při prodeji štěňat se budou chovatelé chovat čestně, neuvedou záměrně kupujícího v omyl, štěňata předají majitelům ve výborném zdravotním a psychickém stavu a to vše na základě písemné smlouvy, která bude prevencí následných sporů.


11. Za všech okolností by měl chovatel šířit dobré jméno klubu a řádně prezentovat dané plemeno.


12. Jestliže člen klubu zjistí, že je tento kodex porušován, měl by bez odkladu informovat vedení klubu.

Porušení výše uvedených ustanovení může mít za následek ukončení členství a vyloučení z klubu nebo disciplinární řízení na úrovni klubu, popřípadě podání zprávy příslušným orgánům.

Návrat na obsah