Klub chovatelů bišonků-KCHB-Bonitační řád KCHB - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah

Bonitační řád Klubu chovatelů bišonků, z.s. (KCHB)
(platný pro plemena BF, BP, RBB)Bonitovat psa nebo fenu lze od stáří 13 měsíců, chovnost platí od 15 měsíců.


Podmínkou pro chovnost je absolvování výstavy
(ve třídě mladých, mezitřídě nebo otevřené, druh výstavy: minimálně se zadáním titulu CAJC nebo CAC) s výsledkem:
a) pes - pouze výborný
b) fena - výborná nebo velmi dobrá


Posuzování exteriéru je prováděno na základě platného standardu FCI s přihlédnutím k dodatku KCHB. Bonitace jsou veřejné (na výstavách) nebo individuální (v soukromí-za přítomnosti další pověřené osoby) a to na základě požádání majitele některého z uvedených posuzovatelů:

paní G. Štěpničková - BF, BP, RBB

Školní 15, 468 01 Jablonec nad Nisou
Tel. 483 302 118

paní I. Slapničková - BF

Botevova 3106, 14300  Praha 4
Tel. 241 763 969

Výsledek bonitace se zapíše:
A) do Bonitačního listu, který se vyhotovuje dvojmo - 1x obdrží majitel posuzovaného jedince a 1x hlavní poradce chovu
B) do průkazu původu - zápis je platný pouze s kulatým klubovým razítkem a podpisem HPCH

Bonitovaný jedinec se klasifikuje jako chovný/á
nebo nechovný/á.

Poplatek za bonitaci se platí ihned a jeho výši si určuje posuzovatel.

Pokud s výsledkem bonitace majitel posuzovaného jedince nesouhlasí, může být bonitace opakována a to pouze za přítomnosti rozšířené komise a rozhodčího pro posuzování exteriéru (registrovaného ČMKU). Opakovat bonitaci lze pouze jedenkrát. Důvodem opakování bonitace nemůže být nechovnost na základě vady, která je závažnou vadou pro chov (viz. Standard FCI a Dodatek KCHB, pro BPB - národní standard RKF a dodatek KCHB zveřejněný ve Zpravodaji 2011).

Majitel psa nebo feny, který absolvoval výstavu a bonitaci je povinen do 14 dnů zaslat HPCH p. Štěpničkové příslušné doklady:
a) byla-li bonitace uskutečněna HPCH paní Štěpničkovou (máte
tedy v PP kulaté razítko) zašlete originál PP, bonitační list a fotokopii výstavních ocenění přímo na Plemennou knihu ČMKU se žádostí o zápis do evidence chovných jedinců.

b) byla-li bonitace uskutečněna u paní Slapničkové (nemáte
tedy v PP kulaté razítko) zašlete originál PP + 1x fotokopii, Bonitační list + 1x fotokopii výstavních ocenění k registraci KCHB paní Štěpničkové. Doklady jsou dále postoupeny Plemenné knize ČMKU k zápisu do evidence chovných jedinců.

Chovnost psa je neomezená, chovnost feny je povolena pouze do věku 8 let
, což znamená, že fena smí být naposledy nakryta v den dovršení 8 let. Výjimku s tohoto ustanovení ČMKU může povolit pouze chovatelské kolegium KCHB a to na základě zdravotního stavu feny. Zdravotní stav také posoudí odborný veterinární lékař a to asi jeden měsíc před předpokládanou říjí.DODATEK K BONITAČNÍMU ŘÁDU KCHB


Bichon a Poil Frisé - Bišonek

1. Upřesnění Standardu FCI

Pigment očních víček - za standardní lze považovat depigmentaci nepřesahující 10% na jednom oku
Zuby
- důraz je kladen především na počet řezáků - 6/6
Čenichová partie
- délka čenichu se rovná délce vzdálenosti obou očí - měřeno venkovní koutky
Délka těla
- je přibližně o 6 cm větší než je kohoutková výška

2. Vady, kterých je třeba se vyvarovat

Pigment očních víček - depigmentace přesahující 10% na jednom oku
Pigment nosní houby
- částečná depigmentace
Pigment pysků
- částečná depigmentace
Pigment kůže
- pigment, který se z pokožky přenáší do srsti v podobě světle rezavých chlupů
Srst
- srst vlnitá nebo krátká
Zuby
- skus - mírný předkus nebo mírný podkus
Délka těla
- je-li tělo o více jak 8 cm delší než kohoutková výška
Uši
- délka chrupavky dosahující téměř k nosní houbě; odstávající v celé délce
Kohoutková výška
- přesahující 30 cm

3. Vady, které jsou důvodem pro diskvalifikaci a nezařazení do chovu

Pigment očních víček - depigmentace přesahující 50%
Pigment nosní houby
- depigmentace přesahující 20%
Pigment pysků
- depigmentace přesahující 20%
Pigment kůže
- pigment, tak silný, že se přenáší do srsti v podobě tmavých chlupů
Srst
- rovná nebo hrubší struktury
Zuby-skus
- chybějící řezáky nebo špičáky; předkus tak vyvinutý, že se zuby již nedotýkají; podkus
Ocas
- zakroucený nebo vytočený do strany
Hlava
- čenichová partie delší než lebeční část
Pysky
- těžké nebo převislé
Oči
- vyboulené nebo světlé barvy¨
Kohoutková výška
- přesahující 32 cm

Tento dodatek je třeba studovat současně se Standardem FCI, neboť zde jsou uvedeny pouze údaje upřesňující nebo vysvětlující.


Bolonains, Bolognese - Boloňský psík

1) Upřesnění Standardu FCI:
Pigment očních víček
- ze standardní lze považovat depigmentaci nepřesahující 20% na jednom oku
Zuby
- důraz je kladen především na počet řezáků - 6/6

2) Vady, kterých je třeba se vyvarovat

Pigment očních víček
- depigmentace přesahující 20% na jednom oku
Pigment nosní houby
- částečná depigmentace
Pigment pysků
- částečná depigmentace
Srst
- srst kadeřavá nebo krátká
Zbarvení srsti
- jiné než bílé
Zuby - skus
- mírný předkus nebo mírný podkus
Délka těla
- je-li tělo delší o 1-3 cm než kohoutková výška
Uši
- délka chrupavky dosahující téměř k nosní houbě, odstávající v celé délce

3) Vady, které jsou důvodem pro diskvalifikaci a nezařazení do chovu

Pigment očních víček
- depigmentace přesahující 50%
Pigment nosní houby
- depigmentace přesahující 20%
Pigment pysků
- depigmentace přesahující 20%
Srst
- rovná nebo hrubší struktury
Zbarvení srsti
- skvrnky jiné barvy na těle
Zuby - skus
- chybějící řezáky nebo špičáky, předkus tak vyvinutý, že se zuby již nedotýkají, podkus
Ocas
- vyboulený nebo vybočený do strany
Kohutková výška
- u psů menší jak 25cm a větší jak 30cm
                       - u fen menší jak 23cm a větší jak 28cm

Tento dodatek je třeba studovat současně se Standardem FCI, neboť zde jsou uvedeny pouze údaje upřesňující nebo vysvětlující.RBB – Ruská barevná bolonka – Russkaya Tsvetnaya Bolonka


1. Upřesnění standardu za standardní se považuje:

a) černá pigmentace očních víček, nosní houby a pysků
u všech barevných rázů;
   hnědá pigmentace pouze
u jedinců sědým barevným odstínem srsti.
b) zuby, skus  
důraz je kladen především na počet řezáků 6/6, u fen je standardní i těsný předkus,
                          u psů
je možno tolerovat klešťový skus (u celkově pěkných jedinců)
c) délka čenichu
je o něco delší než 1/3 celkové délky hlavy
d) délka těla
je přibližně o 4 cm větší, než kohoutková výška
e) hloubka hrudníku
je přibližně do poloviny kohoutkové výšky
f) srst
preferována je kadeřavá, povolená je vlnitá. Hustá a jemné.

2. Vady, kterých je třeba se vyvarovat:


a) zuby
přílišná chudozubost
b) oči
vyboulené
c) hlava
plochá lebeční část, příliš dlouhá čenichová partie
d) délka těla
příliš dlouhé tělo – více jak 6 cm než je kohoutková výška
e) hrudník
úzký, málo hluboký
f) končetiny
krátké nebo příliš dlouhé, křivé předloktí
g) srst
málo zvlněná, slabá, řídká

3. Diskvalifikující vady =  vady, které jsou důvodem pro nezařazení do chovu:


a) hnědá pigmentace očních víček, nosní houby nebo pysků
u jedinců, kteří nemají hnědý odstín srsti
b) zuby, skus
chybějící řezáky nebo špičáky, deformovaný skus, podkus, předkus s mezerou
c) oči  -
světlé oči u jedinců sě zbarvenou srstí, modré nebo různobarevné oči
d) uši
stojící uši, málo osrstěné
e) kohoutková výška
nad 28 cm
f) ocas
geneticky krátký nebo zálomek
g) srst
rovná, hrubá, krátká
          - zbarvení  - větší bílé skvrny na třbetě
h) výrazné znaky zakrslosti
(kohoutková výška pod 18 cm, váha pod 2 kg)
ch) soubor vad, kterých je třeba se vyvarovat

Tento dodatek je třeba studovat současně se standardem, neboť zde jsou uvedeny pouze údaje upřesňující nebo vysvětlující.


BARVY a barevné kombinace, které je povoleno používat od  1. 1. 2012:


ČERNÁ
Černá s pálením
Černá s pálením, bílé znaky
Černá se znaky
Černá s žíháním
Černohnědá
Černošedá
Černošedá, bílé znaky

ČERVENÁ
Červená, znaky
Červenohnědá
Červenohnědá, znaky

HNĚDÁ
hnědá s pálením
hnědá se znaky
světle hnědá
světle hnědá, bílé znaky
světle hnědá, žíhaná
hnědá, žíhaná
hnědá, žíhaná, bílé znaky
hnědočerná, bílé znaky
hnědošedá
hnědošedá, bílé znaky
tmavě hnědá, bílé znaky

KRÉMOVÁ
Krémová, žíhaná
Krémová, znaky
Krémová, bílé znaky

PLAVÁ
plavá, znaky
plavá, žíhaná

ŠEDÁ
šedá se znaky
šedá, žíhaná
šedohnědá
šedohnědá, bílé znaky
vlkošedá
vlkošedá, bílé znaky
šedočerná
šedočerná, bílé znaky
šedá, maska, znaky

Návrat na obsah