Klub chovatelů bišonků-KCHB-boloňský psík-standard plemene-old - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah

F.C.I.-Standard č. 196 / 20.04.1998 / GB         
BOLOŇSKÝ PSÍK (Bolognese)


ZEMĚ PŮVODU:
Itálie

POUŽITÍ:
společenský pes

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.:
  Skupina 9    společenská plemena
              Sekce 1   bišonci a příbuzná plemena
              Bez zkoušky z výkonu

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ:
Původ plemene je směšován s původem maltézského psíka, protože jejich vzdálenými předky jsou stejní malí psíci zmínění v latinských spisech Aristotela (384 - 322 př. Kr.) pod označením "canes melitenses".  Boloňští psíci, známí již v období starověkého Říma, patřili v celé epoše mezi nejoblíbenější dary dávané mocnými tohoto světa. Cosimo de Medici (1389-1464) přinesl ne méně než osm boloňských psíků do Bruselu jako dary pro belgické šlechtice. Filip II, král španělský v letech 1556 až 1598, poté, co obdržel dva boloňské psíky od vévody d´Este, děkoval v dopisu dárci těmito slovy: "tito dva malí psíci jsou nejkrálovštějším darem, který může kdokoliv učinit panovníkovi". Boloňští psíci jsou vyobrazeni na malbách Tiziana, Pierra Breughela staršího a Goyi.

CELKOVÝ VZHLED:
Malý, robustní a kompaktní, s čistě bílou, dlouhou a nadýchanou srstí.

DŮLEŽITÉ POMĚRY:
Kvadratická stavba, takže délka trupu je rovna výšce v kohoutku.

POVAHA/TEMPERAMENT:
Velmi vážný, celkově ne příliš aktivní. Průbojný, učenlivý, silně vázaný na svého pána a jeho okolí.

HLAVA:
střední délky, dosahující 1/3 výšky v kohoutku. Šířka hlavy, měřená na úrovni jařmových oblouků, je shodná s délkou hlavy.

MOZKOVNA:

Lebka:
mírně ovoidního (vejčitého) tvaru v předozadním směru a spíše plochá v horní části, má však konvexní postranní části; hrbolky čelní kosti jsou dobře vyvinuté. Podélné osy lebky a nosního hřbetu jsou rovnoběžné; čelní vráska je jen slabě zvýrazněná a týlní hrbol jen slabě patrný. Délka lebky je o málo větší než délka tlamy.
Stop:
dosti výrazný.

OBLIČEJOVÁ ČÁST:

Nosní houba:
ve stejné linii jako nosní hřbet; při pohledu z profilu je její přední strana vertikální. Je velká a musí být černá.
Tlama:
Její délka dosahuje 2/5 délky hlavy, nosní hřbet je rovný a postranní části tlamy jsou rovnoběžné, takže přední část tlamy je téměř čtvercová. Oblast spodní části očnice je dobře vytvarovaná.
Pysky:
horní pysky jsou málo vyvinuté do hloubky, nezakrývají spodní pysky, a spodní profil tlamy je ohraničen spodní čelistí.
Čelisti/Zuby:
Čelisti normálně vyvinuté, s horními a spodními oblouky navzájem perfektně přizpůsobenými. Zuby bílé, pravidelně vyrovnané, skus silný a úplný. Nůžkový skus, tolerován je klešťový skus.
Oči:
Posazené téměř v čelní rovině; dobře otevřené, spíše velké než normální velikosti. Oční víčko je kulaté, oční bulva nesmí vystupovat, oční bělmo není viditelné. Okraje očních víček musí být černé a duhovka je tmavě okrové barvy.
Uši:
vysoko nasazené, dlouhé a svěšené, ale dosti pevné v místě nasazení, takže horní část vnějšího ucha odstává od lebky, vzbuzujíc tím dojem, že hlava je větší než ve skutečnosti.

KRK:
bez kožního laloku; jeho délka je rovna délce hlavy.

TRUP:
pes má kvadratickou stavbu, délka trupu, měřená od ramenního hrbolku po hrbolek sedací kosti, je rovna výšce v kohoutku.
Kohoutek:
jen slabě vystupující z hřbetní linie.
Hřbetní linie:
rovný profil zad a mírně konvexní profil beder harmonicky přecházejí v linii zádě.
Záď:
velmi mírně spáditá; je velmi široká.
Předhrudí:
špička hrudní kosti (manubrium) jen slabě vystupující
Hrudník:
prostorný, dosahuje do úrovně loktů, s dobře klenutým hrudním košem, hloubka dosahuje téměř poloviny výšky v kohoutku.
Spodní linie:
sleduje profil hrudní kosti, potom mírně stoupá k břichu.

OCAS:
nasazen v prodloužení linie zádě, nesen v oblouku nad hřbetem.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:
v celkovém vzhledu jsou zcela rovné a rovnoběžné vzhledem ke střední rovině těla.
Ramena:
délka lopatek je rovna 1/4 výšky v kohoutku; vzhledem k horizontále jsou šikmé a jsou blízko vertikále vzhledem ke střední rovině těla. Jejich pohyb je dostatečně volný.
Nadloktí:
dobře přiléhající k trupu, je téměř stejné délky jako ramena, ale méně šikmé.
Lokty:
jsou v rovině rovnoběžné se střední rovinou těla.
Předloktí:
jeho délka je rovna délce nadloktí; sleduje zcela vertikální směr.
Nadprstí a kloub nadprstí:
při pohledu zpředu navazují na vertikální linii předloktí. Při pohledu z profilu je nadprstí poněkud šikmé.
Přední tlapky:
oválného tvaru, s tmavými pružnými polštářky tlap a velmi tvrdými černými drápky.

PÁNEVNÍ KONČETINY:
v celkovém vzhledu a při pohledu zezadu musí sledovat od hrbolku kosti sedací k zemi zcela vertikální linii; jsou vzájemně rovnoběžné.
Stehna:
jejich délka je rovna 1/3 výšky v kohoutku. Jdou šikmo shora dolů a zezadu dopředu a jsou zcela rovnoběžná se střední rovinou těla.
Bérec:
je delší než stehno.
Hlezenní kloub:
úhel hlezenního kloubu (tibia-tarsální) není příliš sevřený.
Nárt:
vzdálenost mezi hlezenním kloubem a špičkami prstů je o málo menší než třetina výšky v kohoutku.
Zadní tlapky:
stejná charakteristika jako přední tlapky, pouze jsou méně oválné.

POHYB:
volný, energický, hlava nesena ušlechtile a elegantně.

KŮŽE:
po celém těle dobře napnutá a přiléhající k tělu. Viditelné sliznice a třetí oční víčka musí být pigmentovány černě.


OSRSTĚNÍ:


SRST:
dlouhá po celém těle, od hlavy po ocas, od hřbetní linie k tlapkám. Na tlamě je kratší. Dosti chundelatá, proto nepřiléhající, spíše chomáčkovitá, netvoří prameny.

BARVA:
čistě bílá, bez skvrn a jiných odstínů bílé.

VÝŠKA A HMOTNOST:

Výška v kohoutku:
 Psi   27 až 30 cm.
                                Feny   25 až 28 cm.
Hmotnost:
     od 2,5 do 4 kg.

VADY:
jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.
-   strabismus (šilhavost)

ZÁVAŽNÉ VADY:

-   výrazná konvergence nebo divergence horních podélných os
-   konvexní nosní hřbet (římský nos)
-   prognathismus (tj. slabý předkus či podkus), pokud mění vnější vzhled tlamy
-   výška pod 25 cm a nad 33 cm u psů a pod 22 cm nebo nad 32 cm u fen.

VYŘAZUJÍCÍ VADY:

-   agresivita nebo přílišná plachost
-   depigmentace nosní houby
-   nosní houba jiné barvy než černé
-   předkus (spodní čelist delší než horní)
-   oboustranná depigmentace očních víček
-   skvrna na rohovce
-   chybící ocas
-   zkrácený ocas, ať už přirozeně nebo uměle
-   jakákoliv jiná barva než bílá
-   skvrny a tečky

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.


Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

Návrat na obsah