Klub chovatelů bišonků-KCHB-Aktuality-novinky - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah

AKTUALITY 2021+2022

14.9.2022
POZVÁNKA
na řádnou členskou schůzi Klubu chovatelů bišonků, z.s.

Zveme všechny členy Klubu chovatelů bišonků, z.s. k účasti na členské schůzi, která se bude konat v sobotu 15.10.2022 od 10.00 hodin, v restauraci KOI – Praha 9 – Běchovice, ulice Václava Kovaříka 577

Pokud se nemůžete či nechcete zúčastnit schůze osobně, můžete pověřit jiného člena plnou mocí, jejíž vzor si můžete stáhnout. Vyplněnou plnou moc doručte na mail info@bichon-klub.cz .

Pozvánka - ZDE
Vzor plné moci - ZDE
4.6.2022
POZVÁNKA NA NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU
KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s. pro plemena bišonek, boloňský psík a ruská barevná bolonka
se zadáváním titulů: CAJC, CAC, BOB, BOS, BOJ, BOV, BIS a vítěz spec.výstavy :  

Tímto Vás co nejsrdečněji zveme na klubovou výstavu Klubu chovatelů bišonků, z.s., která se bude konat dne 10.9.2022 v prostorách hotelu Svornost v Praze, Novozámecká 284, Praha 9, www.svornost.cz .


Uzávěrka přihlášek: 10.8.2022 - uzavřeno !!!

Podrobnosti, propozice a seznam vystavovatelů
naleznete v sekci VÝSTAVY
!!!!! DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ !!!!!

Vážení členové KCHB, z.s.,
s ohledem na rozvolnění a návrat k normálu v souvislosti s pandemií COVID 19, zavádíme opět povinnou výstavu k uchovnění tak, jak je uvedeno v bonitačním řádu klubu.
ZPRAVODAJ KCHB - 2022

Vážení členové klubu,
právě byl zveřejněn 7. zpravodaj KCHB 2022 -
28.1.2022
POZVÁNKA NA KLUBOVOU VÝSTAVU
KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s.
se zadáváním titulů: Klubový vítěz, CAJC, CAC, res. CAC,
BOJ, BOV, BOS, BOB

Tímto Vás co nejsrdečněji zveme na klubovou výstavu Klubu chovatelů bišonků, z.s., která se bude konat dne 6.3.2022 na Výstavišti v Lysé nad Labem, Masarykova 1727

!!! Uzávěrka přihlášek je 23. 2. 2022 - UZAVŘENO !!!

Před zahájením KV bude probíhat předání titulů Klubový šampion.
V průběhu výstavy možnost bonitace /za podmínek daných KCHB/

Mapa kruhů - číslo našeho kruhu je 16, hala A - ZDE
Rozpis kruhů - ZDE
Výstavní katalog - ZDE


PROPOZICE VÝSTAVY - ZDE


21.1.2022
Vážení členové KCHB, z. s.,
oznamujeme nový termín 7. klubové výstavy se zadáváním titulů Klubový vítěz a CAC pro plemena Bišonek, Boloňský psík, Ruská barevná bolonka.
Datum 6.3.2022, místo konání-Výstaviště Lysá nad Labem při KV KCHMPP.

V případě zájmu, prosím, sledujte stránky klubu – včas uveřejníme přihlášku a propozice.

Výstava 28. 5. 2022 v Praze je  ZRUŠENA.
S obrovskou lítostí a zármutkem vás informuji o úmrtí naší dlouholeté předsedkyně, členky klubu, chovatelky, a především dobré duše klubu paní
Ivany Slapničkové,
která nás navždy náhle opustila v pátek 17.12.2021 ve večerních hodinách v nedožitých 60 letech. Čest její památce a upřímnou soustrast pozůstalým.


22.12.2021
Vážení přátelé/chovatelé,
dovoluji si vás upozornit na změny výše plateb klubových poplatků, které byly schváleny na poslední členské schůze a jsou platné od 1.1.2022:

- členský příspěvek 500,- Kč + administrativní poplatek 200,- Kč - pro členy, kteří požadují „papírovou komunikaci“  - VS 010  (uvádějte do poznámky za koho je   platba hrazena)
- bonitace = 600,- Kč (jednotná cena)  - VS 060
- vystavení krycího listu = 500,- Kč  - VS 030
- výstavní poplatek = 700,- Kč  - VS 020

číslo účtu: 274206372/0300

Všechny klubové poplatky naleznete ZDE (v sekci "Klubové poplatky")
PŘEHLED KLUBOVÝCH AKCÍ - 2022

 •  6. 3. 2022 – Klubová výstava (CAC) s KV - Výstaviště Lysá nad Labem při KV KCHMPP
 • 10. 9. 2022 – Speciální výstava (CAC) s KV  - Praha (hotel Svornost)
28.7.2021

Vážení přátelé/chovatelé,
28.7.2021 schválilo ČMKU zpětnou změnu v Zápisním řádu, který upravuje povolený počet vrhů chovné feny - a to na 3 vrhy za 2 roky.

Přesné znění:
P ČMKU schvaluje úpravu Zápisního řádu ČMKU Článek I, bod 1b) v tomto znění:
Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně. Je v pravomoci chovatelského klubu tyto požadavky na maximální počet vrhů svými vnitřními předpisy zpřísnit.

Všechny informace naleznete ZDE
VYŠEL ZPRAVODAJ KCHB - rok 2021

ZPRAVODAJ KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s. - rok 2021
více informací ZDE
S lítostí a zármutkem Vás tímto informujeme, že dne 6.6.2021 zemřela ve věku
81 let dlouholetá členka a poradkyně chovu Klubu chovatelů bišonků, z.s.
paní Gudrun Štěpničková. Čest její památce a upřímnou soustrast pozůstalým.


Výbor klubu jmenuje od 7.6.2021 nového poradce chovu:
Ladislava Hörzenbergerová - místopředseda klubu chovatelů bišonků
V. Kovaříka 383, 190 11  Praha 9 - Běchovice
tel.: 737 731 854, e-mail: litoznickatvrz@gmail.com

V této souvislosti byla pro individuální bonitace jmenována nově také paní Jiřina Volšická, rozhodčí pro plemena bišonek, boloňský psík a ruská barevná bolonka.
tel. 602 884 544, adresa: Severovýchodní I/28/1435, 141 00 Praha 4 - Spořilov,

Individuální bonitace pro plemeno bišonek:
Ivana Slapničková, Zahořany 33, 254 01 Jílové u Prahy, tel.: 606 864 200
1.4.2021

Vážení přátelé/chovatelé,
vyšla novelizace Zápisního řádu ČMKU, která je platná od 1.4.2021.
Celý Zápisní řád ČMKU naleznete ZDE.
18.3.2021

Vážení vystavovatelé,
s ohledem na momentální situaci a na základě jednání, která probíhají s vedením BVV, jsme nuceni dočasně pozastavit přihlašování na Světovou Výstavu Psů v Brně. Přihlašování bude znovu otevřeno po vyjasnění všech podmínek konání výstavy. Je nám to velice líto, ale bohužel je toto opatření nezbytné. Počet psů, kteří se budou moci výstavy zúčastnit, bude limitován. Limitní počet psů ale bohužel zatím neznáme.

V souvislosti s omezením počtu psů bude pravděpodobně docházet i k dalším změnám (změna rozhodčích, úprava poplatků).
Za komplikace se omlouváme; o nových skutečnostech Vás budeme průběžně informovat.

Lubomír Široký
Předseda ČMKU
18.3.2021
Dopis ČMKU k vycestování se psy mimo okres

ČMKU adresovala dvěma ministerstvům (ministerstvu vnitra a ministerstvu zemědělství) dopis k podání vysvětlení jak je možné cestovat se psy například kvůli krytí fen a prodeje štěňat. Až budeme mít oficiální vyjádření výše uvedených ministerstvech, budeme vás neprodleně informovat. Celé znění toho dopisu přikládáme ZDE.
23.2.2021
!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Úprava  chovných podmínek pro plemeno bišonek, ruská barevná bolonka a boloňský psík  v souvislosti s okolnostmi pandemie Covid 19.
S ohledem na současné podmínky shromažďování osob a s tím spojené komplikace při pořádání výstav se kluby, které chovají výše zmíněná plemena dohodly a upravují podmínky chovnosti následujícím způsobem:

Jednotné podmínky:

Tak, jak jsou ve stávajících bonitačních podmínkách, které jsou uvedeny v bonitačním řádu výše jmenovaných plemen.

Změna bude platná do stavu v České republice, kdy se budou moci konat standardním způsobem všechny výstavy psů vyššího typu.

Jedinci, kteří budou uchovňováni od 1. 3. 2021, musí mít před individuální bonitací splněné a platné zdravotní vyšetření.

Následně mohou absolvovat individuální bonitaci. Rozhodčí, který bude bonitaci provádět, musí mít pro dané plemeno aprobaci.

Nemusí splnit výstavu, která byla až do nouzové situace v CZ povinná. Jedinci budou uchovňováni na základě výsledků splněných zdravotních testů, individuální bonitace a podmínek uchovnění uzavřených v minulých letech, s VÝJIMKOU povinné výstavy.

Poplatek za individuální bonitaci zůstává 500,- Kč až do doby, kdy se situace s povoleným shromažďováním osob stabilizuje a bude možné konat výstavy  standardním způsobem. Platba bude hrazena v hotovosti při bonitaci.Bonitace pro plemeno Bišonek, Boloňský psík a Ruská
barevná bolonka

Jiřina Volšická, Severovýchodní I/28/1435, 141 00 Praha 4 - Spořilov,
e-mail: jvolsicka@seznam.cz, tel. 602 884 544
31.1.2021

Vážení přátelé/chovatelé,
dnem 1.2.2021 vstoupila v platnost novela zákona na ochranu zvířat a s ním i nové povinnosti plynoucí pro všechny chovatele. Celé znění zákona z pera Ministerstva zemědělství naleznete ZDE a také evidenční list vrhu štěňat, který je nově nutno vyplnit a uschovat po dobu 3 let od narození štěňat. Tento evidenční list nemá nic společného se žádankou o čísla zápisu a nikam se neodesílá. Jde pouze o evidenci, nutnou pro případnou kontrolu Státní veteriární správy. Dále posíláme převodní list štěněte.

Jako klub s další nesmyslnou evidencí nesouhlasíme a plně se ztotožňujeme s vyjádřením ČMKU, což také dáváme písemnou formou Ministerstvu zemedělství na vědomí.
PŘEHLED KLUBOVÝCH AKCÍ - 2021

 • 2. 5. 2021 – Klubová výstava s KV - Svornost - Praha
 • 12. 9. 2021 – Klubová výstava bez KV s CAC + SV- Svornost - Praha

Členský poplatek KCHB na rok 2021 zůstavá stejný jako loni - 500,- Kč
(více informací v PŘIHLÁŠCE DO KCHB)
PŘEHLED DALŠÍCH KLUBOVÝCH POPLATKŮ NA ROK 2021
 • Členství v KCHB - 500,- Kč
 • Vystavení krycího listu - 300,- Kč (změna od 1.1.2020)
 • Bonitace - veřejná (na výstavách) - 400,- Kč

 • Bonitace - individuální (v soukromí) - 500,- Kč
 • Kontrola vrhu - barevná bolonka - u chovatele - 400,- Kč + cestovné (dle platné vyhlášky)

                                                           - u HPCH - 500,- Kč

 • Prodloužení chovnosti - feny nad 8 let - 200,- Kč
 • Kontrola vrhu (feny nad 8 let) - u chovatele - 200,- Kč + cestovné (dle platné vyhlášky)

 • Kontrola vrhu (feny nad 8 let) - u HPCH - 300,- Kč  

 • Poradenská služba u HPCH v soukromí - 300,- Kč/hod. (změna od 1.1.2020)

 • Inzerce v papírovém Zpravodaji - dle velikosti inzerátu - viz. inzerce ve Zpravodaji


Číslo účtu KCHB: 274206372/0300 (ČSOB)

Oznamujeme tímto,
že od 1.10.2018 bude Klub chovatelů bišonků, z.s. přijímat platby pouze bezhotovostně převodem na účet nebo složenkou typu A. Jiné platby nebudou akceptovány a budou vraceny zpět. Pro efektivní párování plateb, přikládáme níže uvedený seznam variabilních symbolů, které používejte při veškerých platbách převodem (ať již elektronickým bankovnictvím, nebo složenkou typu A).

ARCHIV NOVINEK/INFORMACÍ (2020 a starší)
ARCHIV NOVINEK/INFORMACÍ za roky 2020 a starší naleznete - ZDE
Návrat na obsah