Klub chovatelů bišonků-KCHB-Aktuality-archiv - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah

ARCHIV INFORMACÍ/AKTUALIT (r. 2021 a starší)

S obrovskou lítostí a zármutkem vás informuji o úmrtí naší dlouholeté předsedkyně, členky klubu, chovatelky, a především dobré duše klubu paní
Ivany Slapničkové,
která nás navždy náhle opustila v pátek 17.12.2021 ve večerních hodinách v nedožitých 60 letech. Čest její památce a upřímnou soustrast pozůstalým.


22.12.2021
Vážení přátelé/chovatelé,
dovoluji si vás upozornit na změny výše plateb klubových poplatků, které byly schváleny na poslední členské schůze a jsou platné od 1.1.2022:

- členský příspěvek 500,- Kč + administrativní poplatek 200,- Kč - pro členy, kteří požadují „papírovou komunikaci“  - VS 010  (uvádějte do poznámky za koho je   platba hrazena)
- bonitace = 600,- Kč (jednotná cena)  - VS 060
- vystavení krycího listu = 500,- Kč  - VS 030
- výstavní poplatek = 700,- Kč  - VS 020

číslo účtu: 274206372/0300

Všechny klubové poplatky naleznete ZDE (v sekci "Klubové poplatky")
PŘEHLED KLUBOVÝCH AKCÍ - 2022

 •  6. 3. 2022 – Klubová výstava (CAC) s KV - Výstaviště Lysá nad Labem při KV KCHMPP
 • 10. 9. 2022 – Speciální výstava (CAC) s KV  - Praha (hotel Svornost)
28.7.2021

Vážení přátelé/chovatelé,
28.7.2021 schválilo ČMKU zpětnou změnu v Zápisním řádu, který upravuje povolený počet vrhů chovné feny - a to na 3 vrhy za 2 roky.

Přesné znění:
P ČMKU schvaluje úpravu Zápisního řádu ČMKU Článek I, bod 1b) v tomto znění:
Maximální počet vrhů u chovné feny jsou 3 za období 24 měsíců, a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé); ideální počet je jeden vrh ročně. Je v pravomoci chovatelského klubu tyto požadavky na maximální počet vrhů svými vnitřními předpisy zpřísnit.

Všechny informace naleznete ZDE
VYŠEL ZPRAVODAJ KCHB - rok 2021

ZPRAVODAJ KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s. - rok 2021
více informací ZDE
S lítostí a zármutkem Vás tímto informujeme, že dne 6.6.2021 zemřela ve věku
81 let dlouholetá členka a poradkyně chovu Klubu chovatelů bišonků, z.s.
paní Gudrun Štěpničková. Čest její památce a upřímnou soustrast pozůstalým.


Výbor klubu jmenuje od 7.6.2021 nového poradce chovu:
Ladislava Hörzenbergerová - místopředseda klubu chovatelů bišonků
V. Kovaříka 383, 190 11  Praha 9 - Běchovice
tel.: 737 731 854, e-mail: litoznickatvrz@gmail.com

V této souvislosti byla pro individuální bonitace jmenována nově také paní Jiřina Volšická, rozhodčí pro plemena bišonek, boloňský psík a ruská barevná bolonka.
tel. 602 884 544, adresa: Severovýchodní I/28/1435, 141 00 Praha 4 - Spořilov,

Individuální bonitace pro plemeno bišonek:
Ivana Slapničková, Zahořany 33, 254 01 Jílové u Prahy, tel.: 606 864 200
1.4.2021

Vážení přátelé/chovatelé,
vyšla novelizace Zápisního řádu ČMKU, která je platná od 1.4.2021.
Celý Zápisní řád ČMKU naleznete ZDE.
18.3.2021

Vážení vystavovatelé,
s ohledem na momentální situaci a na základě jednání, která probíhají s vedením BVV, jsme nuceni dočasně pozastavit přihlašování na Světovou Výstavu Psů v Brně. Přihlašování bude znovu otevřeno po vyjasnění všech podmínek konání výstavy. Je nám to velice líto, ale bohužel je toto opatření nezbytné. Počet psů, kteří se budou moci výstavy zúčastnit, bude limitován. Limitní počet psů ale bohužel zatím neznáme.

V souvislosti s omezením počtu psů bude pravděpodobně docházet i k dalším změnám (změna rozhodčích, úprava poplatků).
Za komplikace se omlouváme; o nových skutečnostech Vás budeme průběžně informovat.

Lubomír Široký
Předseda ČMKU
18.3.2021
Dopis ČMKU k vycestování se psy mimo okres

ČMKU adresovala dvěma ministerstvům (ministerstvu vnitra a ministerstvu zemědělství) dopis k podání vysvětlení jak je možné cestovat se psy například kvůli krytí fen a prodeje štěňat. Až budeme mít oficiální vyjádření výše uvedených ministerstvech, budeme vás neprodleně informovat. Celé znění toho dopisu přikládáme ZDE.
23.2.2021
!!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!

Úprava  chovných podmínek pro plemeno bišonek, ruská barevná bolonka a boloňský psík  v souvislosti s okolnostmi pandemie Covid 19.
S ohledem na současné podmínky shromažďování osob a s tím spojené komplikace při pořádání výstav se kluby, které chovají výše zmíněná plemena dohodly a upravují podmínky chovnosti následujícím způsobem:

Jednotné podmínky:

Tak, jak jsou ve stávajících bonitačních podmínkách, které jsou uvedeny v bonitačním řádu výše jmenovaných plemen.

Změna bude platná do stavu v České republice, kdy se budou moci konat standardním způsobem všechny výstavy psů vyššího typu.

Jedinci, kteří budou uchovňováni od 1. 3. 2021, musí mít před individuální bonitací splněné a platné zdravotní vyšetření.

Následně mohou absolvovat individuální bonitaci. Rozhodčí, který bude bonitaci provádět, musí mít pro dané plemeno aprobaci.

Nemusí splnit výstavu, která byla až do nouzové situace v CZ povinná. Jedinci budou uchovňováni na základě výsledků splněných zdravotních testů, individuální bonitace a podmínek uchovnění uzavřených v minulých letech, s VÝJIMKOU povinné výstavy.

Poplatek za individuální bonitaci zůstává 500,- Kč až do doby, kdy se situace s povoleným shromažďováním osob stabilizuje a bude možné konat výstavy  standardním způsobem. Platba bude hrazena v hotovosti při bonitaci.Bonitace pro plemeno Bišonek, Boloňský psík a Ruská
barevná bolonka

Jiřina Volšická, Severovýchodní I/28/1435, 141 00 Praha 4 - Spořilov,
e-mail: jvolsicka@seznam.cz, tel. 602 884 544
31.1.2021

Vážení přátelé/chovatelé,
dnem 1.2.2021 vstoupila v platnost novela zákona na ochranu zvířat a s ním i nové povinnosti plynoucí pro všechny chovatele. Celé znění zákona z pera Ministerstva zemědělství naleznete ZDE a také evidenční list vrhu štěňat, který je nově nutno vyplnit a uschovat po dobu 3 let od narození štěňat. Tento evidenční list nemá nic společného se žádankou o čísla zápisu a nikam se neodesílá. Jde pouze o evidenci, nutnou pro případnou kontrolu Státní veteriární správy. Dále posíláme převodní list štěněte.

Jako klub s další nesmyslnou evidencí nesouhlasíme a plně se ztotožňujeme s vyjádřením ČMKU, což také dáváme písemnou formou Ministerstvu zemedělství na vědomí.
PŘEHLED KLUBOVÝCH AKCÍ - 2021

 • 2. 5. 2021 – Klubová výstava s KV - Svornost - Praha
 • 12. 9. 2021 – Klubová výstava bez KV s CAC + SV- Svornost - Praha

Členský poplatek KCHB na rok 2021 zůstavá stejný jako loni - 500,- Kč
(více informací v PŘIHLÁŠCE DO KCHB)
PŘEHLED DALŠÍCH KLUBOVÝCH POPLATKŮ NA ROK 2021
 • Členství v KCHB - 500,- Kč
 • Vystavení krycího listu - 300,- Kč (změna od 1.1.2020)
 • Bonitace - veřejná (na výstavách) - 400,- Kč

 • Bonitace - individuální (v soukromí) - 500,- Kč
 • Kontrola vrhu - barevná bolonka - u chovatele - 400,- Kč + cestovné (dle platné vyhlášky)

                                                           - u HPCH - 500,- Kč

 • Prodloužení chovnosti - feny nad 8 let - 200,- Kč
 • Kontrola vrhu (feny nad 8 let) - u chovatele - 200,- Kč + cestovné (dle platné vyhlášky)

 • Kontrola vrhu (feny nad 8 let) - u HPCH - 300,- Kč  

 • Poradenská služba u HPCH v soukromí - 300,- Kč/hod. (změna od 1.1.2020)

 • Inzerce v papírovém Zpravodaji - dle velikosti inzerátu - viz. inzerce ve Zpravodaji


Číslo účtu KCHB: 274206372/0300 (ČSOB)

Oznamujeme tímto,
že od 1.10.2018 bude Klub chovatelů bišonků, z.s. přijímat platby pouze bezhotovostně převodem na účet nebo složenkou typu A. Jiné platby nebudou akceptovány a budou vraceny zpět. Pro efektivní párování plateb, přikládáme níže uvedený seznam variabilních symbolů, které používejte při veškerých platbách převodem (ať již elektronickým bankovnictvím, nebo složenkou typu A).

ARCHIV NOVINEK/INFORMACÍ (2020 a starší)
ARCHIV NOVINEK/INFORMACÍ za roky 2021 a starší naleznete - ZDE
7.8.2020
POZVÁNKA
na řádnou členskou schůzi Klubu chovatelů bišonků, z.s.

Zveme všechny členy Klubu chovatelů bišonků, z.s. k účasti na členské schůzi, která se bude konat 26.9.2020 od 10.00 hodin
v Praze 9 – Běchovicích, ulice Václava Kovaříka 577 v restauraci Koi.

Tato schůze je schůzí volební, zvažte tedy důležitost své účasti a také svou kandidaturu. Vezměte, prosím, v úvahu, že pokud nebude dostatečný počet kandidátů a tudíž nově zvolených členů výboru (statutárního orgánu), bude muset KCHB, z.s. postupovat podle §165 zákona č. 89/2012 Sb.

Celá pozvánka včetně programu členské schůze k nahlédnutí ZDE
21.7.2020

POZVÁNKA NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU CAC
KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s.

Tímto Vás co nejsrdečněji zveme na Speciální výstavu CAC Klubu chovatelů bišonků, z.s., která se bude konat dne 13.9.2020 v prostorách hotelu Svornost v Praze

!!! Uzávěrka přihlášek do 21. 8. 2020 - UZAVŘENO !!!

Více informací - ZDE

!!!  UPOZORNĚNÍ PRO VYSTAVOVATELE  !!!
Žádáme přihlášené vystavovatele, aby omezili počet osob doprovázející vystavované psy na naprosté minimum. Dále upozorňujeme, že soutěž
"DÍTĚ A PES" se ruší.
16.5.2020

POZVÁNKA NA 5. KLUBOVOU VÝSTAVU (CAC) s KV
KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s. - NOVÝ TERMÍN

Tímto Vás co nejsrdečněji zveme na 5. klubovou výstavu Klubu chovatelů bišonků, z.s., která se bude konat dne 28.6.2020 v prostorách hotelu Svornost v Praze

!!! Uzávěrka přihlášek prodloužena do 11. 6. 2020 - UZAVŘENO !!!

Více informací - ZDE
16.1.2020
5. KLUBOVÁ VÝSTAVA SE Z DŮVODU VYHLÁŠENÍ STAVU NOUZE KVŮLI KORONAVIRU ODKLÁDÁ. O NOVÉM TERMÍNU BUDETE VČAS INFORMOVÁNI.

POZVÁNKA NA 5. KLUBOVOU VÝSTAVU (CAC) s KV
KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s.

Tímto Vás co nejsrdečněji zveme na 5. klubovou výstavu Klubu chovatelů bišonků, z.s., která se bude konat dne 28.3.2020 v prostorách velkého sálu hotelu Harmony (dříve Sporthotel Weldis v Rychnově nad Kněžnou)

!!! Uzávěrka přihlášek do 8. 3. 2020 - UZAVŘENO !!!

Více informací - ZDE
31.12.2019
Vážení členové,
od 1.1.2020 dochází k důležitým změnám v legislativě KCHB, z.s. - jedná se zejména o povinné čipování psů, povinné vyšetření na luxace patelly, povinné vyšetření očí na dědičné choroby PRA a KATARAKTA a zvýšení některých klubových poplatků - podrobnosti ZDE.

Z tohoto důvodu jsou zveřejněny novelizované dokumenty, které jsou platné od 1.1.2020 (Bonitační řád, Chovatelský a zápisní řád) - ke stažení ZDE
Informace ze Speciální výstavy Ruské barevné bolonky a klubové výstavy CAC (bez KV) pro bišonky a boloňské psíky

Dne 21. 9. 2019 v prostorách hotelu Svornost v Praze, Novozámecká 284, Praha 9, www.svornost.cz

Výsledková listina - ZDE
Fotogalerie - ZDE
POZVÁNKA na Speciální výstavu Ruské barevné bolonky a klubovou výstavu CAC (bez KV) pro bišonky a boloňské psíky

konanou dne 21. 9. 2019 v prostorách hotelu Svornost v Praze, Novozámecká 284, Praha 9, www.svornost.cz

!!!  DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ  !!!
Výbor klubu oznamuje změnu rozhodčí . Paní rozhodčí, paní Jiřina  Volšická, se omluvila z vážných zdravotních důvodů (neodkladná operace s hospitalizací). Narychlo přijala delegaci paní rozhodčí Mgr. Zuzana Brotánková čímž jí tímto velmi děkujeme


!!! Uzávěrka přihlášek je 24.8.2019 - UZAVŘENO !!!

VÍCE INFORMACÍ - ZDE
SEZNAM VYSTAVOVATELŮ - ZDE
11.4.2019
POZVÁNKA
na řádnou členskou schůzi Klubu chovatelů bišonků, z.s.

Zveme všechny členy Klubu chovatelů bišonků, z.s. k účasti na členské schůzi, která se bude konat 25.5.2019 od 10.00 hodin
v Praze 9 – Běchovicích, ulice Václava Kovaříka 577 v restauraci Koi.

Celá pozvánka včetně programu členské schůze k nahlédnutí ZDE
INFORMACE ZE 4. KLUBOVÉ VÝSTAVY (CAC) s KV
KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s.

Dne 23.3.2019 se konala 4. klubová výstava Klubu chovatelů bišonků, z.s., v prostorách velkého sálu Sporthotelu Weldis v Rychnově nad Kněžnou

Výsledková listina - ZDE
Fotogalerie - ZDE
POZVÁNKA NA 4. KLUBOVOU VÝSTAVU (CAC) s KV
KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s.

Tímto Vás co nejsrdečněji zveme na 4. klubovou výstavu Klubu chovatelů bišonků, z.s., která se bude konat dne 23.3.2019 v prostorách velkého sálu Sporthotelu Weldis v Rychnově nad Kněžnou

!!! Uzávěrka přihlášek prodloužena do čtvrtka 28.2.2019 !!! - UZAVŘENO

Propozice jsou ke stažení - ZDE
Seznam vystavovatelů ke stažení - ZDE
22.2.2019
Vážení členové,
pro zjednodušení vyplňování "Přihlášky vrhu" jsme připravili elektronický vyplňovatelný formulář - ke stažení ZDE
PŘEHLED KLUBOVÝCH AKCÍ - 2019

 • 23. 3. 2019 – Klubová výstava Rychnov nad Kněžnou
 • 21. 9. 2019 – Speciální výstava Ruské barevné bolonky a klubová výstava CAC (bez KV) pro                            bišonky a boloňské psíky

Členský poplatek KCHB na rok 2019 zůstavá stejný jako loni - 500,- Kč
(více informací v PŘIHLÁŠCE DO KCHB)
12.9.2018
INFORMACE ZE SPECIÁLNÍ VÝSTAVY CAC KCHB, z.s.

Dne 9.9.2018 se konala Speciální výstava CAC KCHB, z.s.,
v prostorách hotelu Svornost v Praze,
Novozámecká 284, Praha 9, www.svornost.cz

FOTOGALERIE - VÍCE INFORMACÍ - ZDE
VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ZDE
1.7.2018
POZVÁNKA NA SPECIÁLNÍ VÝSTAVU CAC KCHB, z.s.

Tímto Vás co nejsrdečněji zveme na Speciální výstavu CAC KCHB, z.s.,
která se bude konat dne 9. 9. 2018 v prostorách hotelu Svornost v Praze,
Novozámecká 284, Praha 9, www.svornost.cz

!!! Uzávěrka přihlášek je 17. 8. 2018 - UZAVŘENO !!!

Seznam vystavovatelů - ZDE -

VÍCE INFORMACÍ - ZDE
21.6.2018
INFORMACE Z KLUBOVÉ VÝSTAVY CAC (bez KV)
KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s.

Dne 17.6.2018 proběhla Klubová výstava CAC (bez KV) Klubu chovatelů bišonků, z.s., která se konala v prostorách hotelu Svornost v Praze,
Novozámecká 284, Praha 9, www.svornost.cz

VÝSLEDKOVÁ LISTINA - ZDE
5.4.2018
POZVÁNKA
na řádnou členskou schůzi Klubu chovatelů bišonků, z.s.

Zveme všechny členy Klubu chovatelů bišonků, z.s. k účasti na členské schůzi, která se bude konat 19.5.2018 od 10.00 hodin
v Praze 9 – Běchovicích, ulice Václava Kovaříka 577 v restauraci Koi.

Celá pozvánka včetně programu členské schůze k nahlédnutí ZDE
VYŠEL ZPRAVODAJ KCHB - 3/2018

ZPRAVODAJ KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s. - 3/2018
více informací ZDE
15.4.2018
INFORMACE ZE 3. KLUBOVÉ VÝSTAVY
KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s.

Výstava se konala dne 14. 4. 2018 v prostorách velkého sálu Sporthotelu Weldis
v Rychnově nad Kněžnou


Fotogalerie z výstavy ke stažení - ZDE
Výsledková listina ke stažení - ZDE
31.10.2017
Oznámení chovu pěti a více fen starších 12 měsíců
podle § 4 odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 37 odst. 2 a § 45 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád)

27.10.2017
ČMKU požádala Ministerstvo financí o výklad zákona o elektronické evidenci tržeb ve vztahu k chovatelům psů, kteří nejsou podnikateli, svoji činnost provozují zájmově a nepravidelně. Celé vyjádření naleznete v příloze.
Informace ze Speciální výstavy Ruské barevné bolonky a klubové výstavy CAC (bez KV) pro bišonky a boloňské psíky

výstava se konala dne 10. 9. 2017 v prostorách hotelu Svornost v Praze, Novozámecká 284, Praha 9, www.svornost.cz

Fotogalerie z výstavy - ZDE
Žádám vystavovatele, kteří mají zájem o umístění dalších fotek z této výstavy,
aby mi je poslali na e-mail: admin@bichon-klub.cz  

Výsledková listina - ZDE

Dále bychom chtěli poděkovat sponzorovi této výstavy – jedná se o společnost CANDY, s.r.o., která je autorizovaným dovozcem kanadských krmiv NUTRAM, K-9 a Feline Perfection. Dále firma vyrábí známé české pamlsky pro zvířátka a jejich lidi CANDIES a FAMILY SNACK.
Bližší informace naleznete na:  http://www.candies.cz  a  http://www.krmivok9.cz
          
POZVÁNKA na Speciální výstavu Ruské barevné bolonky a klubovou výstavu CAC (bez KV) pro bišonky a boloňské psíky

konanou dne 10. 9. 2017 v prostorách hotelu Svornost v Praze, Novozámecká 284, Praha 9, www.svornost.cz

!!! Uzávěrka přihlášek prodloužena do 18.8.2017 !!!

Propozice ke stažení - ZDE
Seznam vystavovatelů - ZDE

Dále bychom Vám rádi představili sponzora této výstavy – jedná se o společnost CANDY, s.r.o., která je autorizovaným dovozcem kanadských krmiv NUTRAM, K-9 a Feline Perfection. Dále firma vyrábí známé české pamlsky pro zvířátka a jejich lidi CANDIES a FAMILY SNACK.
Bližší informace naleznete na:  http://www.candies.cz  a  http://www.krmivok9.cz
          
21.7.2017
Nová kontaktní osoba - zápis do plemenné knihy ČMKU

Vážení chovatelé,
v souvislosti s odchodem jedné a následným příchodem nové pracovnice plemenné knihy na ČMKU, došlo ke změně kontaktní osoby pro Vaše plemeno a prosím tímto o zprostředkování této informace všem chovatelům těchto plemen:
 • Bichon Frisé
 • Boloňský psík
 • Maltézský psík
 • Coton de Tuleár
 • Ruský Toy
 • Boloňský psík barevný - Ruská barevná bolonka

Nově bude agendu zpracovávat paní Lucie Melicharová, na kterou prosím adresujte již žádanky o zápisová čísla: melicharova@cmku.cz , telefonní kontakt zatím: 234 221 376.
Chovatele k osobní návštěvě (po 24.7.2017) směřujte do stále stejné kanceláře, ta se nemění.

Zavedený systém a postupy při vydávání PP, přeregistracích, zápisech importů a exportování jedinců mimo ČR zůstávají stejné jako doposud.

Děkujeme Vám za pochopení
Dne 25.5.2017 vstoupila v platnost nová Směrnice pro označování štěňat ČMKU
Směrnice pro označování štěňat ČMKU -
2. KLUBOVÁ VÝSTAVA
KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s.

Dne 1.4.2017 se uskutečnila 2. klubová výstava Klubu chovatelů bišonků, z.s., která se konala v prostorách velkého sálu Sporthotelu Weldis v Rychnově nad Kněžnou

           

Fotky z výstavy jsou ke stažení - ZDE
Tímto prosíme účastníky Klubové výstavy, kteří mají pěkné fotky z výstavy,
aby nám je poslali na náš e-mail:  admin@bichon-klub.cz - přidáme je do fotogalerie.

Výsledková listina - ZDE


Mnohokrát děkujeme našemu tradičnímu a štědrému sponzorovi Klubové výstavy
FITMIN, značka výživových programů pro psy, kočky a koně

Dne 4.3.2017 vstoupil v platnost nový bonitační řád Klubu chovatelů bišonků, z.s. pro plemeno bišonek (bichon á poil frise)

Vysvětlení k novému bonitačnímu řádu -
Nový bonitační řád Klubu chovatelů bišonků - pro plemeno bišonek -
POZVÁNKA NA 2. KLUBOVOU VÝSTAVU
KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s.

Tímto Vás co nejsrdečněji zveme na 2. klubovou výstavu Klubu chovatelů bišonků, z.s., která se bude konat dne 1.4.2017 v prostorách velkého sálu Sporthotelu Weldis v Rychnově nad Kněžnou

Pro ty členy klubu, kteří chtějí na této výstavě uplatnit titul KLUBOVÝ ŠAMPION, sdělelujeme, že z důvodu přeložení klubové výstavy na dřívější termín (1.4.) je nutné zaslat podklady na udělení Klubového šampiona
do 15.3.2017.

!!! Uzávěrka přihlášek je 15.3. 2017 !!!

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ - ZDE

VÍCE INFORMACÍ - ZDE
1.1.2017
Zprovoznění členské sekce KCHB od 1.1.2017
Tato sekce je přístupná pouze pro aktivní členy
(pro členy, kteří mají řádně zaplacené příspěvky na daný rok)

Žádám aktivní členy klubu, kteří budou mít zájem nahlížet do členské sekce, aby mi poslali na
e-mail: info@bichon-klub.cz žádost o poslání přístupových údajů do členské sekce,
která je plně funkční od 1. ledna 2017.
Přístupové údaje budeme odesílat aktivním členům KCHB, kteří si o ně zažádali na e-mail od prvního týdne v měsíci lednu 2017.

V této sekci budou k dispozici pouze "důvěrné" - neveřejné informace pro aktivní členy KCHB.
22.12.2016
Do sekce DOKUMENTY byl přidán nový zápis z jednání výboru KCHB:
 • Zápis ze 9. výborové schůze dne 21.12.2016-
PŘEHLED KLUBOVÝCH AKCÍ - 2017

 • Klubová s KV a CAC - dne 1.4.2017 v Rychnově nad Kněžnou
 • Speciální s CAC - ruská barevná bolonka a klubová výstava s CAC (bez zadání klubového vítěze) pro plemena - bišonek, boloňský psík - dne 10.9.2017 v Praze - hotel Svornost
15.12.2016
Dne 12.12. byl zveřejněn na stránkách ČMKU nový standard plemene BIŠONEK - Bichon à poil frisé, který je platný od 2.9.2016

Celý dokument si můžete stáhnout        ZDE -
26.11.2016
Informaci z laboratoře Vemodia - nebezpečí nepoznaných nákaz
Doporučuji přečíst tuto informaci laboratoře Vemodia, a.s., veterinární molekulární diagnostiky, Praha
ZDE -
1.9.2016
Přinášíme Vám stručně a přehledně zpracované informaci k blížící se povinnosti EET (elektronická evidence tržeb), která se dotkne majitelů psích salonů, stejně tak i chovatelů, prodávajících svá štěňata hotovostní platbou.
Více informací o EET naleznete ZDE -
9.8.2016
SPECIÁLNÍ KLUBOVÁ VÝSTAVA (s CAC)
při Krajské výstavě v Kladně - 6.8.2016

Dne 6.8.2016 se uskutečnila speciální klubová výstava (s CAC) při Krajské výstavě v Kladně.
Bichon a poil frisé a boloňský psík, ruská barevná bolonka (s vítězem speciální výstavy).

Výsledky ze speciální klubové výstavy naleznete
ke stažení ZDE (v PDF formátu - )
10.8.2016
Do sekce DOKUMENTY byl přidán nový zápis z jednání výboru KCHB:
 • Zápis ze 8. výborové schůze dne 28.7.2016 -
5.6.2016
Do sekce DOKUMENTY byl přidán nový zápis z řádné členské schůze KCHB, z.s. konané dne 21.5.2016 -
5.6.2016
Do sekce DOKUMENTY byl přidán nový zápis z jednání výboru KCHB:
 • Zápis ze 7. výborové schůze dne 21.5.2016 -
5.5.2016
Připravené dokumenty k připomínkování:
 • Bonitační řád klubu chovatelů bišonků -
 • Chovatelský a zápisní řád KCHB -
 • Kárný řád KCHB -
 • Etický kodex KCHB -

Připomínky k výše uvedeným dokumentům posílejte nejpozději do 17.5. na klubový e-mail. Finální podoba bude schválena na členské schůzi dne 21.5.2016.
19.4.2016
POZVÁNKA
na řádnou členskou schůzi KCHB, z.s.

Zveme všechny členy Klubu chovatelů bišonků, z.s. k účasti na řádné členské schůzi, která se bude konat 21.5.2016 od 10.00 hodin
v Praze 9 – Běchovicích, ulice Václava Kovaříka 577 v restauraci Koi.

Celá pozvánka včetně programu členské schůze k nahlédnutí ZDE
1. KLUBOVÁ VÝSTAVA
KLUBU CHOVATELŮ BIŠONKŮ, z.s.

Dne 16.4.2016 se uskutečnila 1. klubová výstava Klubu chovatelů bišonků, z.s., která se konala v prostorách velkého sálu Sporthotelu Weldis v Rychnově nad Kněžnou

     

Fotky z výstavy jsou ke stažení - ZDE
Tímto prosíme účastníky Klubové výstavy, kteří mají pěkné fotky z výstavy,
aby nám je poslali na náš e-mail:  admin@bichon-klub.cz - přidáme je do fotogalerie.

Výsledková listina - ZDE k nahlédnutí

SEZNAM VYSTAVOVATELŮ:

Mnohokrát děkujeme našemu tradičnímu a štědrému sponzorovi Klubové výstavy
FITMIN, značka výživových programů pro psy, kočky a koně

Vážení členové klubu,

připravili jsme pro Vás možnost získat nové klubové šampionáty pro Vaše pejsky. Doufáme, že Vás tato novinka bude motivovat, abyste své pejsky ukazovali a předváděli na výstavách a tím pomohli zviditelnit a prezentovat naše plemena, která si zaslouží právem obdiv všech.
K jednotlivým klubovým šampionátům jsou jasné pokyny, za jakých podmínek je možné tyto tituly získat.
Jedinci, kteří si splnili podmínky pro titul KLUBOVÝ ŠAMPION do konce roku 2015 - pro ně platí původní podmínky pro získání tohoto šampionátu za předpokladu, že jsou členy klubu.
Jedinci, kteří budou sbírat tituly po 1.1.2016, pro ně platí nové podmínky pro získání klubových šampionátů, které nabývají platnost od 1.1.2016 !!!

Vzhledem k tomu, že ne všichni zcela pochopili podminky pro ziskani klubových šampionátů, budou do 10.3.2016 zpracovány metodické pokyny.

Podklady je třeba zaslat nejpozději do 25.3.2016 na adresu výstavního referenta MUDr. Renaty Chmelové.
PŘEHLED KLUBOVÝCH AKCÍ - 2016


 • Klubová s KV a CAC - dne 16.4.2016 v Rychnově nad Kněžnou

 • Speciální s CAC - bišonek, boloňský psík, ruská barevná bolonka - dne 6.8.2016 v Kladně


Přihláška a propozice na klubovou výstavu v Rychnově nad Kněžnou jsou k dispozici ZDE

19.12.2015
Dne 15.12.2015 vytvořila paní Ivana Slapničková (předsedkyně klubu) krásné nové oficiální logo klubu.

24.2.2016
Do sekce DOKUMENTY byly přidány nové zápisy z jednání výboru KCHB:
 • Zápis ze 4. výborové schůze dne 21.2.2016 -
 • Zápis ze 3. výborové schůze dne 12.12.2015 -  
18.12.2015
Pro rok 2016 byla vyhotovena nová přihláška do KCHB.

Veškeré podrobné informace ohledně výše a způsobu placení členského příspěvku naleznete v nové přihlášce do KCHB na rok 2016
15.10.2015
Na jednání výboru klubu dne 12.10.2015 byla odsouhlasena:
ÚPRAVA POVINNÝCH KONTROL VRHŮ U PLENEMA RUSKÁ BAREVNÁ BOLONKA - platná od 1. ledna 2016
Více informací ZDE -
13.10.2015

S ohledem na skutečnost, že účet na který se posílaly poplatky klubu je paní Kohútové, rozhodl nový výbor klubu na první schůzce nového výboru konané po volební schůzi dne 3.10.2015 takto:


Všechny platby, KRYCÍ LISTY, KONTROLY VRHU U RUSKÉ BAREVNÉ BOLONKY,  ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, SPONZORSKÉ DARY atd. se budou posílat složenkou „C“ na adresu ekonomky klubu:

Lenka Staňková
Petržílova 3295/3
143 00, Praha 4

Ve zprávě pro příjemce musí být uvedeno:
Klub chovatelů bišonků - účel platby (například krycí list nebo kontrola vrhu, za který vrh například VRH - K, členský příspěvek na rok 201... atp.)
Bohužel, jinak to do schválení stanov ministerstvem není možné. Nicméně dobrá zpráva je, že platby na adresu je možné realizovat též internetovým bankovnictvím.

Důvodem k tomuto kroku je skutečnost, že založit nový účet na Klub chovatelů bišonků jakožto na právnickou osobu lze až poté, co dojde ke schválení stanov ministerstvem.

19.12.2015
Od 1.1.2016 máme v platnosti nové logo KCHB - děkujeme za vytvoření loga předsedkyni klubu, paní
Ivaně Slapničkové.

Pro rok 2016 byla vyhotovena nová přihláška do KCHB.

Veškeré podrobné informace ohledně výše a způsobu placení členského příspěvku naleznete v nové přihlášce do KCHB na rok 2016

NOVÁ PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE.
Na jednání výboru klubu dne 12.10.2015 byla odsouhlasena:
ÚPRAVA POVINNÝCH KONTROL VRHŮ U PLENEMA RUSKÁ BAREVNÁ BOLONKA - platná od 1. ledna 2016

Více informací ZDE

S ohledem na skutečnost, že účet na který se posílaly poplatky klubu je paní Kohútové, rozhodl nový výbor klubu na první schůzce nového výboru konané po volební schůzi dne 3.10.2015 takto:


Všechny platby, KRYCÍ LISTY, KONTROLY VRHU U RUSKÉ BAREVNÉ BOLONKY, ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY, SPONZORSKÉ DARY atd. se budou posílat složenkou „C“ na adresu ekonomky klubu:

Lenka Staňková
Petržílova 3295/3
143 00, Praha 4

Ve zprávě pro příjemce musí být uvedeno:
Klub chovatelů bišonků - účel platby (například krycí list nebo kontrola vrhu, za který vrh například VRH - K, členský příspěvek na rok 201... atp.)
Bohužel, jinak to do schválení stanov ministerstvem není možné. Nicméně dobrá zpráva je, že platby na adresu je možné realizovat též internetovým bankovnictvým.

Důvodem k tomuto kroku je skutečnost, že založit nový účet na Klub chovatelů bišonků jakožto na právnickou osobu lze až poté, co dojde ke schválení stanov ministerstvem.

24. KLUBOVÁ VÝSTAVA KCHB
RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - 30.5.2015

Autor: Marek Dmejchal - webmaster KCHB,  Datum: 7.6.2015


Dne 30.5.2015 uspořádal KLUB CHOVATELŮ BIŠONKŮ
24. KLUBOVOU VÝSTAVU – RYCHNOV nad Kněžnou

Fotky z výstavy naleznete ZDE

Výsledky klubové výstavy ZDE


Propozice ke stažení: ZDE - PDF

Místo konání výstavy:

Sporthotel Weldis s.r.o., Dlouhá Ves 104, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

(je zde rovněž možnost ubytování přímo v místě konání klubové výstavy), 

 GPS: 50°8'56.418"N, 16°17'51.483"E, 

 http://www.sporthotelweldis.czOficiální sponzor 24. klubové výstavy KCHB v Rychnově nad Kněžnou

Návrat na obsah