Přihláška-potvrzovací stránka o přijetí přihlášky - Svornost - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah
Dobrý den,
tímto potvrzujeme přijetí přihlášky na SPECIÁLNÍ VÝSTAVU CAC KCHB, z.s.,
která se bude konat dne 13. 9. 2020 v prostorách hotelu Hotel Svornost, Novozámecká 284,
Praha 9, www.svornost.cz

Tato elektronická přihláška byla doručena tajemnici KCHB.


Na viděnou
Mgr. Olga Dmejchalová
Návrat na obsah