Klub chovatelů bišonků-KCHB-... když se mojí feně NARODILA štěňata - Klub chovatelů bišonků, z.s. - oficiální webové stránky - KCHB - bichon klub - bišonek - boloňský psík - ruská barevná bolonka

Přejít na obsah

Jak postupovat když… se mojí feně NARODILA štěňata


O narození štěňat informujte majitele krycího psa.

U plemene RUSKÁ BAREVNÁ BOLONKA (a u fen nad 8 let) je nutné o narození štěňat (cca ve 4 týdnu věku) informovat HPCH
paní Hörzenbergerovou a dohodnout si termín KONTROLY VRHU.

Od 1.1.2005 jsou povoleny dva způsoby označování štěňat - tetováním nebo mikročipem. Chovatel se může rozhodnout, kterou variantu zvolí, ale celý vrh musí být označen stejným způsobem (nelze část vrhu tetovat a část čipovat).

Co nejdříve (nejpozději do 30 dní) zašlete na plemennou knihu ČMKU - vyplněnou Žádanku o tEtovací čísla (obě části řádně a kompletně vyplňte - bez chyb, přepisování není povoleno).

ŽÁDANKA O TETOVACÍ ČÍSLA SE POSÍLÁ I V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE ČIPOVAT!!!

Vrhům starším jak 6 týdnů lze čísla vydat jen na základě projednání radou plemenných knih a to pouze v odůvodněných případech.

Po přidělení tetovacích čísel necháte štěňata otetovat nebo načipovat veterinárním lékařem nebo osobou pověřenou tímto úkone a tetovací kartu si necháte potvrdit
. Tetuje se do pravého ucha. Tetovat lze po šestém týdnu věku štěňat (viz zákon na ochranu zvířat). K čipovaným štěňatům Vám budou předány samolepky.


Do dvou měsíců od narození štěňat zašlete HPCH
paní Hörzenbergerové:

  • 2× přihlášku vrhu (řádně vyplněnou ve všech kolonkách)

  • tetovací kartu - potvrzenou veterinářem

  • čipovací štítky pro nalepení na PP (jen u čipovaných vrhů)

  • KL č.1 (modrý, pro Ruskou barevnou bolonku - zelený) s doplněným datem vrhu

  • můžete přiložit i fotokopie výstavních ocenění, která jste plemenné knize doposud nezaslali.


HPCH vámi zaslané doklady překontroluje, potvrdí a odešle na Plemennou knihu ČMKU.

Po obdržení průkazů původu štěňat z ČMKU je povinností chovatele tyto průkazy PODEPSAT!
(bez podpisu chovatele je průkaz původu neplatný).

Při předávání štěňat si poznačte, které štěně dáváte kterému majiteli (podle tetovacích čísel)
, aby při předání zdravotních průkazů a rozesílání průkazů původu nedošlo k záměně !!!

Zároveň můžete nové majitele informovat o existenci našeho klubu - KCHB a předejte jim kontaktní adresy (viz. Kontakty a nebo Zpravodaj 1. strana).

Můžete jim také předat přihlášku do KCHB, kterou si dle tohoto vzoru můžete i sami zhotovit.
Přihlášku ve formátu DOC např. pro Word najdete v sekci dokumentů Ke stažení
.

Návrat na obsah